Načítám...

Rezistentní odrůdy vín

25.02.2019

Solaris jako rezistentní odrůda

Tzv. rezistentní odrůdy vín se vyznačují zvýšenou odolností vůči houbovým chorobám či mrazu, a proto jsou určeny do vyšších nadmořských poloh, kde je pěstování vína podstatně složitější než v úrodných jižnějších a nižších polohách. Rezistentní odrůdy jsou vesměs mezidruhovými (interspecifickými) kříženci révy evropské s ostatními druhy rév v Americe a Asii.

Rezistence má řadu nesporných výhod, tou nejvýznamnější je "chemická čistota" vína, které nemusí být chemicky ošetřováno proti plísním a houbovým chorobám a proti padlí.


SOLARIS

Rezistentní odrůda, jejíž odolnost vůči padlí révovému (Uncinula necator) a plísni révové (Plasmopara viticola) je velmi vysoká, vůči plísni šedé (Botrytis cinerea) vysoká.

Solaris je velmi raná moštová odrůda, kříženec odrůd Merzling [Seyval blanc x (Ryzlink rýnský x Rulandské šedé)] x Gm 6493 (Severnyj x Muškát Ottonel). Odrůdu vyšlechtil roku 1975 v Německu (Staatliches Weinbauinstitut Freiburg, Breisgau), Prof. Dr. Norbert Becker, do knihy odrůd byla v Německu zapsána roku 2001, od téhož roku je právně chráněna.

Odrůda Solaris se pěstuje ponejvíce v Německu, v regionech Bádensko, Sasko a Falc, roku 2007 zde byla vysazena na 54 hektarech. Dále ji najdeme na malých plochách například ve švýcarském kantonu Zürich, v okolí Winterthuru (roku 2007 na 11,4 ha), ale též například v Anglii, v Dánsku a Nizozemsku.


Bílá sudová vína
Růžová sudová vína
Červená sudová vína